Kurumsal / Hakkımızda

Tanfer Hastanesi

Tanfer Hastanesi kurulduğu ilk günden beri sağlığa yaklaşımı; hasta ile direkt bağlantısı olan teknolojide uzmanlaşarak akademik platformlarda kabul görmüş teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanmak olmuştur. Bu çerçevede uluslararası tecrübeye sahip değerli uzman ve cerrahi ekibi ile tıp alanındaki tüm gelişmeleri ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktadır.

Kurumumuz, kuruluşundan bu yana sağlık sektöründen gelenler tarafından yönetilmiştir. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olarak kabul eden hastanemiz, teknolojik donanımının yanı sıra insana da yatırım yaparak uzman bir tıbbi ve idari kadro yaratmıştır. Bu vizyon nedeniyle “Koşulsuz hasta memnuniyeti sağlamayı” amaçlayarak, tüm teşhis ve tedavi süreçlerinde toplam kalite yönetimini sistematik olarak uygulayan hastanemiz 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001:2004 Çevre Yönetimi Belgesi ile belgelendirilmiş olup; Hasta Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm şartlarını esas kabul ederek, tüm çalışanlarına yönelik olarak sürdürdüğü eğitimler ve kontrol sistemi ile hizmet kalitesinde devamlılığı sağlamaktadır.

7 gün 24 saat uluslararası standartlarda hizmet veren; SGK ile birlikte tüm yerel ve uluslararası özel sigortalar ile birçok kurum ile anlaşması bulunan kurumumuzda misafir ettiğimiz tüm hastalarımızın bakımı “Koşulsuz Hasta Memnuniyeti” ilkesiyle tek kişilik özel odalarda yapılmaktadır.

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen çevreye duyarlı bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Bilimsel ve etik kurallar ışığında en doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi hizmetleri sunmak, Hizmetlerimizi tüm kadromuzla hasta haklarına saygılı, hasta güvenliğini koruyarak, hasta ve yakınlarına son derece özen göstererek sunmak,

Hasta memnuniyetini sürekli ölçerek, gerekli iyileştirmeler yapmak,

Kurum çalışanlarını sürekli eğitimlerle desteklemek, çalışan memnuniyetini ölçümlerle saptayarak onlara daha iyi çalışma ortamını hazırlamak,

Üretilen tüm hizmetlerde çevre ile ilgili mevzuatlara uymak,

Faaliyet sürecinde kurumdan kaynaklanan çevresel etkileri saptamak, varsa olumsuz etkileri ortadan kaldırmak,

Günlük iş sürecinde doğal kaynakların korunmasına azami özen göstermek, atıkları kontrol altında tutarak hava, su ve toprağın kirlenmesini uygun tekniklerle önlemek,

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak, bu yolla hizmet sunumunda performansımızı sürekli geliştirmektir.

Ziyaretçilerimiz ve hasta refakatçilerine yönelik olan Özel Kadıoğlu Hastanesi kuralları, “Hasta Hakları Evrensel Beyannamesi ve Hasta Memnuniyeti Standartları” dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede;

Hasta ziyaret kurallarımız:

Hasta ziyaret saatleri her gün saat 09:00 – 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Hasta ziyaretleri, bir defada en fazla 2 kişi ile sınırlı olmaktadır,
Ziyaret süresinin kısa olması, gürültü yapılmaması ve ziyaretlere 10 yaş altı çocukların getirilmemesi konularına özen gösterilmelidir,
Hastalarımızın sağlığı ve tedavi süreçleri dikkate alınarak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir,
Enfeksiyon riski gözönünde bulundurularak, ziyaret süresince hastaya ait eşyalar ve oturma amaçlı olarak hasta yatağı kullanılmamalıdır,
Hasta sağlığı açısından, ziyaret öncesi ve sonrasında eller yıkanmalı ve gerektiğinde hasta odalarında bulunan el dezenfektanları kullanılmalıdır,
Ziyarete gelirken, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil), çiçek (topraklı & topraksız) ve oyuncak gibi potansiyel enfeksiyon riski taşıyan hediyeler getirilmemelidir,
Hastane içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Refakatçi Kurallarımız:
Hastamıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda ilgili doktorumuzun talimatlarına uyulmalıdır,
Refakatçi sayısı bir kişidir,
Refakatçi, ilgili doktorun ve hemşirenin talimatlarına uymalı ve hasta güvenliği açısından, ilgili doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında hastanın bakımı ile ilgili herhangi bir uygulamada bulunmamalıdır,
Refakatçi, hastanemizin tüm yönetim kurallarına uymalıdır.

Kurumumuz, uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi ile “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmektedir. “Hasta ve Çalışan Güvenliği” göz önünde tutularak, SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) ve ISO (International Organization for Standardization) kapsamında, yıllık olarak hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde eğitimler düzenlenmekte ve aşağıda yer alan komite toplantıları yapılmaktadır.

Akılcı İlaç Kullanımı Komitesi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi
El Hijyeni Komitesi
Enfeksiyon Komitesi
Hasta Güvenliği Komitesi
Hasta Hakları Komitesi
Hizmet İçi Eğitim Komitesi
Kan Transfüzyonu Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Temizlik Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi

Kurum içinde senede iki kez öz değerlendirme yapılıp, sistem gözden geçirilerek sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

“Süreç ve toplam kalite yönetiminin” sistemli bir şekilde uygulandığı hastanemiz, “9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ve “14001:2004 Çevre Yönetimi Belgesi” ile belgelendirilmiştir.

Hasta Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm şartlarını esas kabul eden hastanemiz; tüm çalışanları için düzenlediği eğitimler ile hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflemektedir.

Kurumsal

Sertifikalarımız

Tanfer Hastanesi’nin kurulduğu ilk günden beri sağlığa yaklaşımı; hasta ile direkt bağlantısı olan teknolojide uzmanlaşarak akademik platformlarda kabul görmüş teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanmak olmuştur. Bu çerçevede uluslararası tecrübeye sahip değerli uzman ve cerrahi ekibi ile tıp alanındaki tüm gelişmeleri ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktadır.